24/7 bereikbaar op +31 345 631 361

Energie-investeringsaftrek

Energie-investeringsaftrek

Bij aanschaf van een deel van onze producten komt u in aanmerking voor EIA.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Met EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wanneer komt u in aanmerking?

• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

 Welke kosten komen in aanmerking?

Aanschafkosten
- Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
- Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.
Voortbrengingskosten
- Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
- Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
- Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.
Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
- Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen. Activeer deze kosten wel op de balans.
Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

 

 Voorbeeldberekening:

Voorbeeld

 

 Vraag hier uw energie-investeringsaftrek aan!

Download brochure (belastingdienst) 

Contactgegevens

HCE Leerdam
Nijverheidstraat 33
4143 HN  LEERDAM

  +31 345 631 361
info@hce-leerdam.nl

Ons adres