24/7 bereikbaar op +31 345 631 361

Actueel

Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening 1-1-2017

Het doel is CO₂ uitstoot te verminderen zodat de ozonlaag minder de aangetast wordt en de aarde minder opwarmt.

Per 1-1-2017 zijn er een aantal wettelijke wijzigingen in de F-gassenverordening van kracht, hiermee is de overgangstermijn verlopen.

In het nieuwe F-gassenbesluit heeft de Europese Unie de uitfasering geregeld. In 2030 moet het gebruik van de HFK’s met bijna 80% zijn verminderd. Enkele veelgebruikte koudemiddelen, waaronder R404A en R507, worden versneld uitgefaseerd.

In de nieuwe regelgeving staat het Global Warming Potential (GWP) van elk koudemiddel centraal. Het GWP geeft aan in hoeverre een koudemiddel bijdraagt aan het broeikaseffect.

Belangrijkste besluiten;

Bijvulverbod:

-          Bijvulverbod voor installaties met een GWP >2500 per 1-1-2020

-          Bijvullen toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd koudemiddel tot 2030

-          Verbod op het nieuw bouwen van installatie gevuld met een HFK met een GWP >2500 vanaf 1-1-2020.

-          Verbod op het nieuw bouwen van installatie gevuld met een HFK met een GWP >150 vanaf 1-1-2022.

Prijs

Door de productiebeperking zullen de prijzen van deze middelen (extreem) stijgen.

Kenplaat

De wijzigingen van de kenplaat houdt in dat naast het type koudemiddel en hoeveel in kg. ook het GWP van het koudemiddel en het CO₂-equivalent vermeld dienen te worden. Dit geldt ook voor bestaande installaties vanaf 1-4-2008. Bij reparatie van installaties vóór 1-4-2008 is een kenplaat ook verplicht.

Logboek

De logboek-plichtigheid was voorheen vanaf 3 kg. en is per 2017 vanaf 5 ton CO₂-equivalent.

Let op: Dit geldt ook voor bestaande installaties.

Zowel eigenaar als installateur moeten de gegevens bewaren tot 5 jaar na de afbraak van de installatie.

F-gassenkeuring

F-gassenkeuring wordt nu bepaald op basis van CO₂-equivalent.

CO₂-equivalent Aantal controles per jaar
< 5 ton Geen verplichting
5 – 50 ton 1*
50 – 500 ton 2*
> 500 ton 4*

* Bij installaties met een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht/ozon-en-f-gassen/

Contactgegevens

HCE Leerdam
Nijverheidstraat 33
4143 HN  LEERDAM

  +31 345 631 361
info@hce-leerdam.nl

Ons adres